Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154788 obálek a 529541 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Josef Charvát v dobách naděje a zmaru

ISBN: 9788074226359
OKCZID: 127958482

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Josef, BAHENSKÁ, Marie, ed. a BARVÍKOVÁ, Hana, ed. Josef Charvát v dobách naděje a zmaru: deníky z let 1946-1949. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. :, NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 438 stran. Ego : paměti, deníky, korespondence, svazek 18.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)