Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171208 obálek a 536591 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve službách Maffie?

Rok: 2018
ISBN: 9788074226366
NKP-CNB: cnb003028210
OKCZID: 127960332

Citace (dle ČSN ISO 690):
HÁLEK, Jan, ed. a MOSKOVIĆ, Boris, ed. Ve službách Maffie?: český domácí protirakouský odboj (1914-1918) v zrcadle ego-dokumentů. Vydání první. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. :, NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. 220 stran. Ego
Zdroj:


Anotace

 

Svazek přináší edici memoárově laděných textů, které se vztahují k aktivitám Maffie během první světové války. Dosud nepublikované příspěvky osob, které rozličnými způsoby participovaly na domácím protirakouském odboji, jsou cenným a dosud opomíjeným zdrojem informací k vybraným aspektům moderních českých dějin. Edice obsahuje dvanáct ego-dokumentů vznikajících (až na jednu výjimku) v éře první československé republiky, které mají z hlediska formy a okolností sepsání rozličný charakter. Právě tato skutečnost z nich ale činí mnohovrstevnatý a specifický historický pramen.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.97...)