Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluceAutor: Jiří Kuthan, Jakub Šenovský
Rok: 2019
ISBN: 9788074227226
NKP-CNB: abd001-002293138
OKCZID: 128199932

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUTHAN, Jiří, ed. a ŠENOVSKÝ, Jakub, ed. Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce. Vydání první. Praha: NLN, 2019. 277 stran.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

 

Kapitoly věnované osobnosti krále Václava IV., jeho době a kulturnímu vývoji během vlády tohoto rozporuplného panovníka.Práce stručně popisuje životní osudy Václava IV. a průběh jeho vlády. Důležitá pozornost je věnována architektuře, sochařství, uměleckému řemeslu nebo církevním poměrům v českých zemích v letech 1378-1419. Další studie se zaobírají reformací, dějinami pražské univerzity a počátečními léty husitské revoluce. Závěr obsahuje přehled nejdůležitějších událostí v životě Václava IV.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)