Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Chorvatska

Autor: Jan Rychlík, Milan Perenćević
ISBN: 9788074227400
NKP-CNB: cnb003240720
OKCZID: 128417593

Citace (dle ČSN ISO 690):
RYCHLÍK, Jan. Dějiny Chorvatska. Vydání třetí. Praha: NLN, 2020. 592 stran. Dějiny států.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)