Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kultura ve středoevropských dějinách : rozprava mezi humanitními obory

Autor: Tomáš Knoz, Jiří Lach, Tomáš Borovský
Rok: 2020
ISBN: 9788074227752
NKP-CNB: abd001-002418600
OKCZID: 128486190

Citace (dle ČSN ISO 690):
KNOZ, Tomáš. Kultura ve středoevropských dějinách: rozprava mezi humanitními obory. Vydání první. Praha: NLN, 2020. 509 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.230.154...)