Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2478581 obálek a 699367 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Volby v Praze : z dějin pražské volební kultury (1848-1945)Autor: Martin Jemelka
ISBN: 9788074227905
NKP-CNB: cnb003325959
OKCZID: 128590146

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEMELKA, Martin, ed. Volby v Praze: z dějin pražské volební kultury (1848-1945). Praha: NLN, s.r.o. :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. :, CEVRO Institut, z.ú., 2020. 206 stran. Ediční řada Centra středoevropských studií, svazek č. 4.


Anotace

 

Volební kultura metropolitních měst je tématem, v němž se protínají odborné zájmy a metodologické přístupy politologie, historických a dalších společenských věd. Proto i tato kniha představuje Prahu a pražské volební arény jako heterogenní prostor, v němž se podle historiků a politologů střetávaly různé názorové směry a ideologie a volební klání se odehrávala nejen v radničních zdech, ale i ve veřejném prostoru, na univerzitách nebo na půdě akciových společností. Chronologicky je publikace ukotvena v letech 1848–1945 a na dějinnou scénu vedle známých jmen politiků uvádí i zapomenuté či přehlížené aktéry pražských volebních zápasů, ať již individuální, nebo institucionální

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (54.173.214...)