Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České politické strany v poúnorovém exiluAutor: Martin Nekola
ISBN: 9788074228087
OKCZID: 128766708

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEKOLA, Martin. České politické strany v poúnorovém exilu. Vydání první. Praha: NLN :, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., 2021. 236 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)