Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670280 obálek a 806177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dětství a mládí : vzpomínky a myšlenkyAutor: Alice G. Masaryková, Dagmar Hájková
ISBN: 9788074228681
NKP-CNB: abd001-9925642572706986
OKCZID: 128912068

Citace (dle ČSN ISO 690):
MASARYKOVÁ, Alice G., HÁJKOVÁ, Dagmar, ed. a KOKEŠOVÁ, Helena, ed. Dětství a mládí: vzpomínky a myšlenky. Vydání první. Praha: NLN, s.r.o. ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Ústavem T.G. Masaryka, o.p.s., 2022. 168 stran. Ego : paměti, deníky, korespondence, svazek 31.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)