Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2678521 obálek a 812843 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

T.G.M. : k mytologii první československé republikyAutor: Ivan Šedivý
ISBN: 9788074228858
NKP-CNB: cnb003461029
OKCZID: 128904593

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEDIVÝ, Ivan. T.G.M: k mytologii první československé republiky. Vydání první. Praha: NLN, 2022. 161 stran. Knižnice Dějin a současnosti, 72. svazek.


Anotace

 

Studie věnovaná masarykovskému mýtu, úzce spojenému s budováním první Československé republiky.„Masarykovský mýtus“ neoznačuje v této práci více než pouhý název konkrétního osobnostního mýtu, i když především v pozdějších diskuzích jako by se jeho sémantické pole rozšiřovalo. Masarykovský mýtus je mýtem historickým i národním; snad nejvíce je však mýtem politickým: jde o „zakladatelský“ mýtus, spjatý se zrodem československé státnosti, demokratického parlamentního systému i nového národnostního uspořádání.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury