Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2461040 obálek a 691480 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství

Autor: Krákora, Pavel a kol.
Rok: 2013
ISBN: 9788074251672
NKP-CNB: cnb002445591
OKCZID: 111937309

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁKORA, Pavel. Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. 1. vyd. Praha: Epocha, 2012, 197 s. Erudica, sv. 21. ISBN 978-80-7425-167-2.


Anotace

 

Publikace reflektuje frekventovaná témata, s nimiž se lze setkat v rámci výuky společenských věd a historie a je na ně nutno brát zvláštní zřetel – občanská společnost a její současná podoba, problematika vnímání, resp. prezentace soudobých dějin, interkulturality, globalizace a jejích dopadů, role politických stran v demokratickém systému vládnutí ad. Od pedagoga vyžadují jak odborné znalosti v daném oboru, tak i schopnost objektivně a nestranně prezentovat žákům pohledy na závažné problémy spjaté s dnešní společností s tím, že tato publikace má napomoci k lepší orientaci a postižení konkrétních otázek.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (52.90.49...)