Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2161021 obálek a 531864 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Filosofie utěšitelkou - Boëthius

Rok: 2012
ISBN: 9788074293023
NKP-CNB: cnb002396250
OCLC Number: (OCoLC)817049633
OKCZID: 111522321

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOËTHIUS, Anitius Manlius Torquatus Severinus. Filosofie utěšitelkou. Vyd. 2., V této podobě 1. Přeložil Václav BAHNÍK. Praha: Vyšehrad, 2012, 204 s. Krystal, sv. 14. ISBN 978-80-7429-302-3.
Zdroj:


Anotace

 

Filosofie utěšitelkou - Boëthius - Slavný text z konce antiky, který jeho autor, platónský filosof, křesťan a „poslední Ř íman“ sepsal v žaláři císaře Theodoricha, kde čekal na smrt, již mu vynesly pomluvy od nepřátel. V podmanivých dialozích zaznívají nejhlubší filosofické a životní otázky, na něž Boëthiovi odpovídá zosobněná Filosofie. Jde o jeden z nejkrásnějších a nejzásadnějších textů dějin filosofie, který se v dějinách křesťanského myšlení setkal s širokou recepcí. Autor tu vystupuje jako přesvědčený platonik, jenž si natolik vystačí rozumovými důvody i v těch nejobtížnějších bodech, že si vysloužil podezření, zda byl vůbec doopravdy křesťanem. Jeho úvahy o smrti, životě, osudu a prozřetelnosti dodnes neztratily nic ze svého půvabu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.204.168...)