Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká královna Žofie : ve znamení kalicha a kříže



Autor: Božena Kopičková
Rok: 6534
ISBN: 9788074299742
NKP-CNB: cnb002977903
OCLC Number: (OCoLC)1035455977
OKCZID: 127875745

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPIČKOVÁ, Božena. Česká královna Žofie: ve znamení kalicha a kříže. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2018. 294 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Velké postavy českých dějin, svazek 26..

Hodnocení: 3.7 / 5 (15 hlasů)


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)



Anotace

 

Autorka Žofii představuje jako výraznou osobnost, zřejmě obdařenou fyzickým půvabem, ale také přemýšlivou a citlivou. Autorka bourá zažité stereotypy o nešťastném manželství labilního českého krále Václava a jeho druhé ženy a dokazuje naopak, že jejich vztah byl, alespoň po jistou dobu, velmi pevný i šťastný. V turbulencích doby neodvratně směřující k propuknutí husitské revoluce se česká královna Žofie musela vyrovnávat s dramatickými událostmi, jako bylo například uvěznění jejího královského manžela, ale i s duchovními podněty reformního husitského směru. Podpora, kterou královna Žofie věrně poskytovala ranému husitství včetně jeho hlavního představitele, našla odraz i v Husových listech z Kostnice. Po smrti krále Václava IV. v roce 1419 byly další osudy královny-vdovy Žofie neradostné: odebrala se se švagrem, císařem Zikmundem, do exilu v Bratislavě, kde v nuzných podmínkách, nedůstojných středověkých královen-vdov, strávila zbytek života. Znovunalezená katolická zbožnost, ale i osobní hořkost a smutek se odrážely v černé barvě jejího oblečení, které nosila až do konce svých dní.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně



Dostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury