Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2632188 obálek a 789324 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Generál Laudon: slavný vojevůdce a pán na BečvárechAutor: Bělina, Pavel a Kaše, Jiří
Rok: 5235
ISBN: 9788074326875
NKP-CNB: cnb002877655
OKCZID: 127641044
Vydání: Vydání první

Citace (dle ČSN ISO 690):
BĚLINA, Pavel. Generál Laudon: slavný vojevůdce a pán na Bečvárech. Vydání první. Praha: Paseka, 2017. 325 stran, 32 nečíslovaných stran obrazových příloh.

Hodnocení: 4.2 / 5 (4 hlasů)


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČRDalší vydání
Anotace

 

Ernst Gideon von Laudon patřil k nejschopnějším rakouským vojevůdcům 2. poloviny 18. století. Práce líčí Laudonovo mládí, počátky jeho vojenské kariéry (nejprve sloužil v ruské armádě) a odchod do rakouských služeb ve 40. letech 18. století; v této době se zúčastnil války o rakouské dědictví. Důležitá pozornost je věnována jeho působení v roli vojevůdce v průběhu významných vojenských konfliktů 2. poloviny 18. století (např. sedmiletá válka, válka o bavorské dědictví, válka s Turky atd.). Zároveň se můžeme blíže seznámit se soukromým životem této osobnosti. Kniha se zaměřuje také na jeho vztahy k českým zemím; Laudon vlastnil panství Bečváry ve středních Čechách a zasloužil se o velkorysou přestavbu zdejšího zámku. Laudonův život je zachycen v kontextu s vývojem mezinárodních vztahů v Evropě během 18. století.

Zdroj anotace: Národní knihovna ČRDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)