Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2286402 obálek a 576484 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867-1918

Autor: Pavel Fabini, Martin Klečacký, Tomáš Zouzal
Rok: 2016
ISBN: 9788074342868
NKP-CNB: cnb002812326
OKCZID: 127459505

Citace (dle ČSN ISO 690):
FABINI, Pavel. Ministerstvo orby ve Vídni a české země v letech 1867-1918. Praha: Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i., 2016. 143 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.7...)