Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezinárodní studentská vědecká konference DITECH ´09Rok: 2010
ISBN: 9788074350016
NKP-CNB: boa001-mzk01001099558
OKCZID: 110586358

Citace (dle ČSN ISO 690):
Ditech '09: mezinárodní studentská vědecká konference [elektronický zdroj]. [Hradec Králové]: IKM UHK, 2009. 1 DVD-ROM.


Anotace

 

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové 11. listopadu 2009. Doktorandská sekce: Setkání studentů doktorských studijních programů a jejich vzájemná výměna zkušeností s využitím moderních didaktických technologií a s tvorbou multimediálních vzdělávacích pomůcek. Soutěžní sekce: Porovnání výsledků práce studentů středních škol, bakalářských a magisterských studijních programů vysokých škol v tvorbě multimediálních studijních materiálů, které lze využít ve výuce na základních, středních nebo vysokých školách.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)