Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2445996 obálek a 683680 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aplikovaná statistika

Autor: Skalská, Hana a Univerzita Hradec Králové
Rok: 2013
ISBN: 9788074353208
NKP-CNB: cnb002528180
OCLC Number: (OCoLC)886601186
OKCZID: 112502060

Citace (dle ČSN ISO 690):
SKALSKÁ, Hana. Aplikovaná statistika. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. 233 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace se věnuje statistickým metodám zobecňování výsledků z výběrových zjišťování s důrazem na využití při řešení reálných problémů. Zahrnuje testování statistických hypotéz, korelační a regresní analýzu, hypotézy v regresi a základní metody analýzy časových řad. Rozhodovací pravidla vycházejí z popisu a využití funkcí Microsoft Excelu (2007 a 2010). Text je doplněný grafy a schématy, vizuální informace usnadňuje porozumět základním principům statistického zobecňování.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.35...)