Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173059 obálek a 537431 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičebnice k semináři Vybrané kompetence z mateřského jazyka pro učitele : pro vnitřní potřebu studentů PdF UHK

Autor: Svatopluk Pastyřík
ISBN: 9788074356711
OKCZID: 127791898

Citace (dle ČSN ISO 690):
PASTYŘÍK, Svatopluk. Cvičebnice k semináři Vybrané kompetence z mateřského jazyka pro učitele: pro vnitřní potřebu studentů PdF UHK. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, 88 s. ISBN 978-80-7435-671-1.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.167...)