Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové směry, trendy a inovace v sociální práci = New Trends and Innovations in Social Work : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práceISBN: 9788074357459
NKP-CNB: cnb003164861
OKCZID: 128306620

Citace (dle ČSN ISO 690):
KVĚTENSKÁ, Daniela, ed. Nové směry, trendy a inovace v sociální práci =: New Trends and Innovations in Social Work : sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2019. 1 CD-ROM (412 stran). Texty k sociální práci.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)