Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci : sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce 2021Autor: Martin Smutek
ISBN: 9788074358333
NKP-CNB: cnb003436882
OKCZID: 128925261

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMUTEK, Martin, ed. Politické, ekonomické, sociální a technologické výzvy pro sociální práci: sborník textů z XVIII. ročníku mezinárodní vědecké konference Hradecké dny sociální práce 2021. Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021. 1 CD-ROM (337 stran).


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)