Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200664 obálek a 554814 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidová tvořivost

Autor: Jan Nejedlý, Jaromír Plachý, Profesor Ermundy, Otýn B. Šraufncígr
ISBN: 9788074382185
NKP-CNB: cnb003215705
OKCZID: 128362738

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEJEDLÝ, Jan. Lidová tvořivost. Ilustrace Jaromír PLACHÝ. Vydání první. Praha: Dybbuk, 2020. 182 nečíslovaných stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.237.183...)