Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2014

Autor: Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Lucie Grolmusová, Tion Zuzana Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Tomáš Vlach, Hana Fidesová, Lucie Jurystová, Jiří Vopravil, Hana Ma
Rok: 2015
ISBN: 9788074401343
OKCZID: 124139592


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)