Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914039 obálek a 881551 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zpráva o alkoholu v České republice 2021ISBN: 9788074402807
OKCZID: 128943235

Citace (dle ČSN ISO 690):
MRAVČÍK, Viktor. Zpráva o alkoholu v České republice 2021. Praha: Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, [2021]. 216 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)