Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1740641 obálek a 420740 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Univerzita J.A. Komenského Praha Základy obecné pedagogiky - Karel Kohout

Rok: 2010
ISBN: 9788074520099
OCLC Number: 703550747
NKP-CNB: cnb002155825

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOHOUT, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2., dopl. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2010. 160 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Dostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz 270.00 Kč


Anotace

Základní informace, které mají sloužit jako teoretické východisko ke studiu oborů zabývajících se výchovou a vzděláním. Text má pracovní charakter (orientační symboly, úkoly, kontrolní otázky atd.) a byl vypracován zejména pro potřeby distančního studia.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.224.83...)