Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Gerontagogika

Autor: BENEŠOVÁ, Dana
Rok: 2014
ISBN: 9788074520396
NKP-CNB: cnb002563272
OCLC Number: (OCoLC)872342208
OKCZID: 112772035

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENEŠOVÁ, Dana. Gerontagogika: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014. 136 s.


Anotace

 

Gerontagogika je v posledních letech velmi dynamicky se rozvíjející interdisciplinární vědní disciplínou, a to nejenom díky celosvětovému trendu stárnutí populace, který odkrývá celou řadu nezodpovězených otázek a nových odborných témat. Jako aplikovaná andragogická disciplína přináší souhrn poznatků o stáří a stárnutí s důrazem na edukační práci s dospělými a seniory, a to jak ve smyslu výchovy a vzdělávání ke stáří, učení se stárnout, tak především problematiku metod a technik aktivizace a vzdělávání ve stáří. Cílovou skupinou gerontagogiky v nejširším pojetí není pouze starší generace, ale i dospělí jedinci v produktivním věku a rovněž děti a mládež. Zaměřuje se též na studium mezigeneračních vztahů, tzv. mezigenerační učení. V užším pojetí se potom orientuje pouze na edukaci ve stáří, tj. zaměřuje se výlučně na vzdělávání a aktivizaci seniorů s cílem zvýšit kvalitu života. Teoretická východiska předloženého textu se opírají o filozofické a edukační koncepty.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.173.35...)