Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Edukace seniorů v evropském kontextu

Autor: SALIVAROVÁ, Jaroslava
Rok: 2014
ISBN: 9788074521027
NKP-CNB: cnb002637077
OCLC Number: (OCoLC)903089841
OKCZID: 115094043

Citace (dle ČSN ISO 690):
SALIVAROVÁ, Jarmila a Jaroslav VETEŠKA. Edukace seniorů v evropském kontextu: teoretická a aplikační východiska. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2014, 120 s. ISBN 978-80-7452-102-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.241...)