Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907718 obálek a 477457 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mechanika v příkladech I; Hmotný bod

Autor: Havránek, Antonín
Rok: 2011
ISBN: 9788074540240
NKP-CNB: cnb002268778
OKCZID: 111190944

Citace (dle ČSN ISO 690):
HAVRÁNEK, Antonín a Marta SLIŽOVÁ. Mechanika v příkladech I: hmotný bod. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, 167 s. ISBN 978-80-7454-024-0.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Záměr sepsat sbírku příkladů z mechaniky, kde by se při řešení úloh využilo možnosti moderních matematických softwarů, vznikla při návštěvě Doc. Havránka ve Zlíně v roce 2009. Doktorce Slížové, která v tu dobu vedla cvičení k přednášce doc. Ponížila, se myšlenka zalíbila a pro její realizaci vytvořila na Ústavu fyziky a materiálového inženýrství podmínky. Publikace byla zařazena do edičního plánu Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po dvou letech práce nyní předkládáme první část sbírky. Doufáme, že jejím zařazením do výuky se podaří využít zájem současných studentů o počítačové softwary pro hlubší pochopení mechaniky. Sbírka je přímo určena pro výuku fyziky na fakultách Univerzity Tomáše Bati.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 263.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (52.91.39...)