Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání

Rok: 2015
ISBN: 9788074545528
NKP-CNB: cnb002754465
OKCZID: 124433108

Citace (dle ČSN ISO 690):
LUKÁŠOVÁ, Hana. Učitelské sebepojetí a jeho zkoumání. 1. vydání. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015, 106 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7454-552-8.


Anotace

 

V publikaci bude učiněn pokus pojmenovat hlubší vnitřní proměnné učitelské profese, o něž se může opřít současné hledání požadavků na profesi i ve vztahu k profesním standardům v České republice. Měla by být příspěvkem k rozvoji pedeutologie, tj. měla by přispět k rozvoji teorie učitelské profese v oblasti profesního sebepojetí učitele, která je základem pedagogické praxe v oblasti autoregulace a autoevaluace. Navážeme na naše teoretická východiska a výzkumné nálezy, které jsme publikovali už dříve (2003, 2006, 2009), a rozšíříme je o trendy, které lze k jednotlivým otázkám sebepojetí učitele vnímat v přítomnosti a tušit pro nejbližší budoucnost. Hlavním cílem publikace je poskytnout podněty pro seberozvoj učitelům, studentům učitelství i zájemcům o učitelství z jiných oborů. Dílčí cíle pro jednotlivé kvality sebepojetí v učitelství budou podrobně rozebrány v jednotlivých kapitolách publikace.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.228...)