Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180998 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Využití paralelních výpočtů a technologie Gridu pro rozsáhlé vědeckotechnické výpočty

Rok: 2016
ISBN: 9788074546181
NKP-CNB: cnb002842091
OKCZID: 127532009

Citace (dle ČSN ISO 690):
LUKAŠÍK, Petr. Využití paralelních výpočtů a technologie Gridu pro rozsáhlé vědeckotechnické výpočty =: Use of parallel computations and Grid computing technology for large-scale scientific computing : teze disertační práce. Zlín: Univerzita Tomáše
Zdroj:


Anotace

 

Práce je zaměřena na problematiku využití grid computingu jako nástroje pro rozsáhlé vědeckotechnické výpočty v průmyslové praxi a také jako prostředku pro optimalizaci zátěže hlavního serveru, který je nasazen v oblasti plánování a řízení výroby. Motivací pro využití gridu v této oblasti byla skutečnost velmi nerovnoměrného rozložení zátěže hlavního serveru a koncových stanic uživatelů. Problém je řešen tak, že některé z algoritmů systému pro plánování a řízení výroby (ERP) jsou distribuovány na koncové stanice uživatelů. Zlepšení bylo dosaženo zejména tím, že systém dávkových úloh byl nahrazen událostmi řízenou distribucí objektů, které řeší některé standardní úkoly plánovacího procesu. Výsledkem byla optimalizace rozložení zátěže hlavního serveru v čase.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.219.167...)