Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171461 obálek a 536724 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Šťastně v "Říši" : brněnské německé divadlo za protektorátu

Autor: Vojen Drlík
ISBN: 9788074601484
NKP-CNB: cnb003077972
OKCZID: 128033271

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRLÍK, Vojen. Šťastně v "Říši": brněnské německé divadlo za protektorátu. První vydání. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2018. 278 stran. Acta musicologica et theatrologica, 26.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.250...)