Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Audiovizuální propaganda : české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-1989

Autor: Pavel Aujezdský
Rok: 2019
ISBN: 9788074601613
NKP-CNB: cnb003160076
OKCZID: 128238598

Citace (dle ČSN ISO 690):
AUJEZDSKÝ, Pavel. Audiovizuální propaganda: české země mezi Sovětským svazem a Německem 1914-1989. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2019. 655 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)