Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2105689 obálek a 521787 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Datové sklady ve školství

Autor: Jana Šarmanová
Rok: 2013
ISBN: 9788074643774
NKP-CNB: cnb002584811
OKCZID: 113812584

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠARMANOVÁ, Jana. Datové sklady ve školství. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013, 114 s. ISBN 978-80-7464-377-4.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)