Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541327 obálek a 736310 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stvoření, nebo příroda?ISBN: 9788074653438
OKCZID: 128013682

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLÁŘOVÁ, Lucie. Stvoření, nebo příroda?: k hermeneutickému potenciálu stvořenostního myšlení ve vztahu k přírodní vědě v období raného novověku. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. 277 stran.


Anotace

 

Monografie je badatelskou sondou do intelektuálních dějin evropské kultury v oblasti výkladu přírody.Zaměřuje se na období raného novověku mezi patnáctým a sedmnáctým stoletím a o tématu přírody pojednává v průsečíku tehdejších obrazů světa i člověka, pojmů a metod tak, jak je chápaly a jak s nimi pracovaly teologie propojená s filosofií a nová – přírodní – věda. Kniha je příspěvkem k pochopení dějin teologického diskurzu, především hermeneutiky stvoření, a jako malé kompendium může sloužit i pro zájemce o dějiny přírodních věd.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.167...)