Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Být knihou a v rukou se ti otevřít : výběr básní z knih pěti současných slovenských básníkůAutor: Miroslav Bielik, Štefan Cifra, Etela Farkašová, Oľga Gluštíková, Ján Tazberík, Lydie Romanská
ISBN: 9788074653865
NKP-CNB: cnb003157390
OKCZID: 128257329

Citace (dle ČSN ISO 690):
BIELIK, Miroslav. Být knihou a v rukou se ti otevřít: výběr básní z knih pěti současných slovenských básníků. Překlad Lydie ROMANSKÁ. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019. 145 stran.


Anotace

 

Antologie představuje několik výrazných slovenských básnických jmen a podává tak alespoň částečné svědectví o stavu, vývoji a směřování poezie u našich nejbližších východních sousedů. Slovenská poetika se reáliemi podstatně neliší od veršů české provenience, výrazně snad jen tím, že se v nich občas kmitne Dunaj, připomínající velké vzory slovenské poezie. Poetika Štefana Cifry a Jána Tazberíka jsou od sebe na míle vzdáleny - od Cifrovy víry v nápravu člověka uměním k originální nadreálné imaginaci v díle Jána Tazberíka. Verše Oľgy Gluštíkové přinášejí specifický, nevšední pohled na tělesnost bytosti označené slovem žena, ve verších Etely Farkašové dominuje na pozadí jemného ženského subjektu silný intelekt. Miroslav Bielik, to je poezie přesvědčivá, mužná, zakotvená v kořenech předků, reflektující velikány slovenské i evropské poezie. Všech pět básníků má co říci nejen svému národu, ale také vnímavému českému příjemci nespekulativní poetické tvorby.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (34.239.147...)