Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Arktické sny : krajina Severu v představách a přáníchAutor: Barry Holstun Lopez, Anton Markoš, Vladimír Rimbala
ISBN: 9788074654909
OKCZID: 128712647

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOPEZ, Barry Holstun. Arktické sny: krajina Severu v představách a přáních. Překlad Anton MARKOŠ. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. 455 stran.


Anotace

 

Cestovatel, esejista a reportér shrnuje ve sbírce reportáží z Arktidy dojmy ze svých četných cest v 70. a 80. letech doplněné o vhledy do jejích dějin.Jeho reportáže se v různé míře věnují hlavně třem motivům. Především je to krajina, její historie, život a dynamika. Druhým motivem jsou lidé, kteří ji obývají – ti domorodí i nově osídlení: píše o předpokladech života v krajině, o tradicích, o souboru materiální i duchovní kultury. Třetím okruhem jeho pozornosti je moderní doba, kdy se stále rychlejším tempem mění jak krajina, tak její obyvatelé, před očima mizí jejich vzájemné historické vazby. To vše je doplněno o dějiny lidského osidlování, a také o dějiny nejdůležitějších objevných cest a potýkání se Evropanů s krajinou.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)