Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Následovat člověka do Božího království : prameny a meandry křesťanské etikyAutor: Dominik Opatrný
ISBN: 9788074655166
OKCZID: 128781881

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPATRNÝ, Dominik. Následovat člověka do Božího království: prameny a meandry křesťanské etiky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2021. 268 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)
 
 
 

Seznam literatury