Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2635962 obálek a 791155 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mezi brázdou a bankovním úvěremAutor: ŠOUŠA, Jiří
Rok: 2012
ISBN: 9788074690020
NKP-CNB: cnb002429446
OCLC Number: (OCoLC)837502030
OKCZID: 111888506

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠOUŠA, Jiří. Mezi brázdou a bankovním úvěrem: o agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století : výbor prací k 60. narozeninám. Vyd. 1. Editor Jan KAHUDA. Praha :, Pelhřimov: Národní archiv v Praze ;, Nová tiskárna Pelhřimov, 2012, 641 s. ISBN 97


Anotace

 

Výbor studií a statí Jiřího Šouši, významného českého badatele o dějinách českého zemědělství, peněžnictví, právních, hospodářských, sociálních dějin a v neposlední řadě i dějin správy a pomocných věd historických, je výborem symptomaticky dokumentujícím těžiště jeho odborného zájmu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)