Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III.

Rok: 2019
ISBN: 9788074690983
NKP-CNB: abd001-002315548
OKCZID: 128364022

Citace (dle ČSN ISO 690):
EBELOVÁ, Ivana, ed. Formy a proměny diplomatické produkce v novověku III: Diplomatika a proměny kulturní krajiny v novověku (1500-1945). Vydání první. Praha: Národní archiv :, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. 271 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.150...)