Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ten, koho přece znám

Autor: Gayle, Mike
Rok: 2020
ISBN: 9788074739477
OKCZID: 128326748

Citace (dle ČSN ISO 690):
GAYLE, Mike. Ten, koho přece znám. Překlad Markéta MUSILOVÁ. Vydání první. Praha: Kniha Zlin, 2020. 350 stran. Fleet, svazek 152.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)