Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939879 obálek a 482278 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk a hvězdy v raném novověku

ISBN: 9788074761485
NKP-CNB: cnb003080235
OKCZID: 128025800

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠPELDA, Daniel. Člověk a hvězdy v raném novověku: studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. Vydání první. Praha: Togga, 2018. 306 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.161.118...)