Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323171 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Goethova fenomenologie : studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkování

Autor: Martin Bojda
ISBN: 9788074761584
NKP-CNB: cbd007-000265538
OKCZID: 128372370

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOJDA, Martin. Goethova fenomenologie: studie k osvícenskému myšlení přírodního a kulturního zprostředkování. Vydání první. Praha: Togga, spol. s r.o. ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, 2020. 1247 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.0...)