Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Férové zastoupení v Evropském parlamentu : poměrné sestupné zastoupení a reprezentace členských zemí

Autor: Jakub Charvát
ISBN: 9788074761812
OKCZID: 128396950

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHARVÁT, Jakub. Férové zastoupení v Evropském parlamentu: poměrné sestupné zastoupení a reprezentace členských zemí. Vydání první. Praha: Togga, 2020. 238 stran.


Anotace

 

Předkládaná monografie se věnuje otázce složení Evropského parlamentu z hlediska zastoupení jednotlivých členských zemí Evropské unie.Zkoumaná problematika je přitom nahlížena jednak z hlediska historického vývoje, jednak přináší analýzu současného stavu, a to včetně diskuse možných změn stávajícího mechanismu rozdělování mandátů. Publikace tak vyčerpávajícím způsobem zpracovává téma, které dosud nebylo v českém prostředí soustavněji a komplexněji zkoumáno, a může tedy sloužit jako další část mozaiky poznávání Evropské unie, respektive voleb do Evropského parlamentu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)