Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Správní věda

Rok: 2014
ISBN: 9788074785610
NKP-CNB: cnb002615255
OCLC Number: (OCoLC)894845031
OKCZID: 114624797
Vydání: 4., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HENDRYCH, Dušan. Správní věda: teorie veřejné správy. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 242 s.


Další vydání

  • 2., dopl. a rozš. vyd. Rok vydání: 2007
  • 3., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2009
  • Vyd. 1. Rok vydání: 2003Anotace

 

Kniha systematicky vysvětluje základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
eReading.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.110...)