Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zvláštní soudní řízení

Autor: Miloslava Wipplingerová, Radka Zahradníková, Kristýna Spurná
Rok: 2015
ISBN: 9788074786839
NKP-CNB: cnb002662109
OKCZID: 115365118

Citace (dle ČSN ISO 690):
WIPPLINGEROVÁ, Miloslava, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Kristýna SPURNÁ. Zvláštní soudní řízení. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 226 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-683-9.


Anotace

 

Jádrem monografie je podrobný výklad obecné části zákona č. 292/2013 Sb. a následně pak pojednání o jednotlivých řízeních upravených v tomto zákoně. Zpracování těchto jednotlivých řízení se neomezuje pouze na procesní stránku a pro lepší pochopení účelu těchto řízení je řešena i hmotněprávní problematika. Autorky vyjadřují také názory de lege ferenda, týkající se některých problematických ustanovení.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
eReading.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.172.203...)