Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

(M)univerzita

ISBN: 9788074851841
OKCZID: 128089752

Citace (dle ČSN ISO 690):
FIALA, Petr. (M)univerzita: poslání, výzvy a proměny ve 21. století : Masarykově univerzitě k 100. výročí založení. 1. vydání. Brno: B&P :, Masarykova univerzita, 2019. 228 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.238.8...)