Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném uměníAutor: Tereza Horáková, Veronika Řezníčková
ISBN: 9788074852664
NKP-CNB: cnb003500609
OKCZID: 128959605

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁKOVÁ, Tereza, ed. a ŘEZNÍČKOVÁ, Veronika, ed. Zadání, umělecká úloha a funkce v architektuře a ve výtvarném umění. Vydání první. Brno: Books & Pipes :, Masarykova univerzita, 2022. 381 stran.


Anotace

 

Sborník příspěvků z konference, která se věnovala pojmům "zadání, úloha, funkce" a jejich uplatnění v bádání o architektuře a výtvarném umění.Publikace na jednotlivých příkladech stavebních a uměleckých zakázek poukazuje nejen na proměny vztahu mezi objednavateli a architekty či umělci, ale také na způsob, jakým se tito tvůrci s předkládaným zadáním vypořádávali a co všechno mohlo výslednou podobu díla ovlivňovat. Daná problematika je přitom zkoumána v širokém časovém rozpětí sahajícím od pozdní antiky až po současnost, a to na vzorku staveb a uměleckých děl rozmanitých jak formálně, tak i svou funkcí.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)