Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Flanelem proti válce, aneb, Česká prezidentská volba 2023Autor: Miloš Gregor, Jakub Šedo
Rok: 2023
ISBN: 9788074852817
OKCZID: 129180760

Citace (dle ČSN ISO 690):
GREGOR, Miloš, ed. a ŠEDO, Jakub, ed. Flanelem proti válce, aneb, Česká prezidentská volba 2023. První vydání. Brno: Books & Pipes :, Masarykova univerzita, 2023. 273 stran.


Anotace

 

Třetí přímá volba prezidenta České republiky v roce 2023 se konala v atmosféře plné napětí a očekávání. Tu způsobilo hned několik souběžných faktorů. Jedním z nich byl výkon funkce dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana, dalším napětí ve společnosti vyvolané válkou na Ukrajině a s tím související energetickou krizí. Situaci ovlivňoval i příchod mnoha válečných uprchlíků a hlasité protesty a demonstrace antisystémových aktérů. Ačkoliv se nejedná o dění mající přímý vliv na volbu hlavy státu či problémy, které by prezident měl ve své kompetenci (vy)řešit, všechny tyto faktory se na podobě předvolebního klání i voleb samotných podepsaly. A právě faktorům ovlivňujícím a doprovázejícím volbu prezidenta České republiky je věnována tato kniha. Vedle představení podrobných volebních výsledků nebo podoby volebního klání přibližuje i další procesy a témata, které společně tvořily spletitou síť motivací a impulzů ovlivňujících rozhodování jak na straně politické reprezentace, tak na straně kandidátů nebo voličů. Dnes už víme, že tento mix vyústil v jednoznačné vítězství Petra Pavla. Co vše k tomu vedlo? Jaká byla cesta jednotlivých kandidátů a průběh volebního klání? A jak si kandidáti stáli v jednotlivých regionech České republiky? Na tyto otázky se kniha autorského kolektivu politologů z Masarykovy univerzity snaží odpovědět v pěti semknutých kapitolách.


Dostupné zdroje

TeamLibrary.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)