Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2912296 obálek a 880764 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oceňování :zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy : nová vyhláška o oceňování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014Rok: [2014]
ISBN: 9788074880308
OKCZID: 112729279

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko. Oceňování majetku: změny oceňovací vyhlášky od ... ; Cenové předpisy : texty všech předpisů k ... Ostrava: Sagit, [1995?]-. ÚZ : úplné znění.


Anotace

 

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku po změnách souvisejících s rekodifikací soukromého práva. Zcela nová je oceňovací vyhláška, jejímž předmětem je oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva stavby, trvalých porostů a oceňování majetkových práv. V edici ÚZ dosud vyšly předpisy z oblasti oceňování pod č. 71, 106, 156, 169, 230, 293, 363, 416, 484, 596, 654, 711, 778, 815, 868 a 931. Toto č. 1004 se od č. 931 liší v předpisech zvýrazněných v obsahu tučně. Obsah publikace: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) Přehled oceňovací vyhlášky Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Sdělení MF čj. 162/38 024/1999, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům Sdělení MF ze dne 27.2.2001, k oceňování práv odpovídajících věcným břemenům v souvislosti s vydáním zákona č. 103/2000 Sb.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)