Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práciISBN: 9788074883989
OKCZID: 128352603

Citace (dle ČSN ISO 690):
Česko. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: provoz vyhrazených technických zařízení : redakční uzávěrka ... Ostrava: Sagit, [2008]-. ÚZ : úplné znění.


Anotace

 

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního vydání bylo změněno nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; všechny změny jsou v textu zvýrazněny tučně. Některá ustanovení týkající se hygieny a bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Ochrana zdraví.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)