Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672684 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika s nadhledem : experimentuj s MáťouAutor: Eva Zelendová, Eduard Fuchs
ISBN: 9788074896798
NKP-CNB: cnb003352982
OKCZID: 128681950

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELENDOVÁ, Eva. Matematika s nadhledem. 1. vydání. Plzeň: Fraus, [2021-2022]. 2 svazky (53; 53 stran). Škola s nadhledem.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)