Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672771 obálek a 807516 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lidský mozekAutor: František Koukolík
ISBN: 9788074926044
OKCZID: 128926901

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: funkční systémy, norma a poruchy. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Galén, [2022]. 443 stran.


Anotace

 

Text shrnuje nejnovější poznatky o stavbě, činnosti a poruchách neuropsychologických a neuropsychiatrických funkčních systémech lidského mozku.Kniha vznikla jako rozšířené vydání monografie Lidský mozek (2000, 2002). Popisuje funkční systémy lidského mozku obecně, zrakové, sluchové a taktilní poznávání, paměť, jazyk, praxii, lateralitu, emoce, vědomí a pozornost, závěrečnou kapitolou jsou řídicí funkce. Monografie vznikla na základě autorových přednášek o vztahu mozku a chování, které již téměř dvacet let probíhají na 3. lékařské fakultě UK v Praze.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)